• (+93) 772 63 73 83
  • انصار؛ جمعی که هدفمندانه میکوشند

موضوعات معلوماتی

موضوعات جالب معلوماتی و زندگی نامه علمای علوم ساینسی را در ذیل مطالعه نموده میتوانید:

زندگی نامه محمد بن موسی خوارزمی

محمد بن موسی خوارزمی یک ریاضیدان، ستاره‌شناس، جغرافیدان، مورخ و دانشمند مسلمان در بیت الحکمه در بغداد بود. او در حدود سال 780 میلادی در ایران آن زمان در شهر خوارزم، ازبکستان کنونی متولد شد. خوارزمی مردی آموخته بود که در خانه‌ی حکمت ( بیت الحکمه در عراق) کار می‌کرد. او در حین کار در بیت الحکمه در بغداد تحت ریاست خلیفه مأمون، پسر خلیفه هارون الرشید به شهرت رسید، پسر خلیفه هارون‌الرشید، رشد یافت. بیت الحکمه یک مرکز تحقیقاتی و آموزشی بود.
خوارزمی مفهوم الگوریتم در ریاضیات را ایجاد کرد ( به همین دلیل برخی از افراد او را پدر بزرگ علم کامپیوتر می‌نامند)
جبر خوارزمی به عنوان پایه و اساس علوم در نظر گرفته شده است. با کلمه جبر را مدیون بهترین کار خوارزمی با نام حساب الجبر و المقابله هستیم. کتاب دو بار توسط جرارد کرمونا و رابرت آوچستر در قرن 12 به لاتین ترجمه شد. در این کتاب، چند صد معادله درجه دوم به وسیله آنالیز و مثال‌های هندسی تحلیل شده‌اند. همچنین کتاب شامل بخش‌های قابل‌توجهی در روش‌های تقسیم ارث و نقشه‌برداری قطعات زمین است. در این کتاب خوارزمی بیش از جبر با مفهومی که امروز آن را می‌شناسیم، به طور گسترده به روش‌هایی برای حل مشکلات محاسباتی عملی پرداخته است.
خوارزمی مطالب خود را به معادلات درجه‌ی 1 و 2 محدود کرده است. او همچنین در ستاره‌شناسی، تقویم‌ها، محاسبات مکان خورشید، ماه و سیارات، جدول سینوس و تانژانت، نجوم کروی، جدول‌های علم نجوم، محاسبات اختلاف منظر و کسوف یا خسوف و مشاهده‌ی ماه مطالبی نوشته است. کار ستاره‌شناسی او با نام زیج السند هند، اساس کار برای دیگر دانشمندان بود.