• (+93) 772 63 73 83
  • انصار؛ جمعی که هدفمندانه میکوشند

موضوعات معلوماتی

موضوعات جالب معلوماتی و زندگی نامه علمای علوم ساینسی را در ذیل مطالعه نموده میتوانید:

زندگی نامه محمد بن موسی خوارزمی

محمد بن موسی خوارزمی یک ریاضیدان، ستاره‌شناس، جغرافیدان، مورخ و دانشمند مسلمان در بیت الحکمه در بغداد بود. او در حدود سال 780 میلادی در ایران آن زمان در شهر خوارزم، ازبکستان کنونی متولد شد....

زندگی نامه ی ابوریحان بیرونی

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی (۳۵۲ ه.ش. ۴۲۷ ه.ش) یکی از بزرگترین علمای مسلمان است. وی یک ستاره‌شناس، ریاضی‌دان و فیلسوف بود که با اکتشافات خود همراه با دیگر دانشمندان بنام، مقدمات ورود به علو...

زندگی نامه ابن هیثم

ابوعلی محمد بن حسن بن هیثم بصری (۳۵۴- ح۴۳۰ق)، معروف به ابن هیثم، از بزرگترین ریاضیدانان و بدون شک بهترین فیزیکدان مسلمان عرب یا بود. او اولین دانشمند فیزیک نور در جهان است که در زمینه شناخت...