• (+93) 772 63 73 83
  • انصار؛ جمعی که هدفمندانه میکوشند

در مورد ما

مرکز آموزش علوم ساینسی انصار

  • آموزشگاه انصار در خزان 1398 هـ.ش. توسط انجنیر احمد مختار فروتن بنیانگذاری شد. هدف از تائسیس این آموزشگاه فراهم نمودن زمینۀ خوب خدمت برای انجام رسالت یک جمع هدفمند در قبال وطن و هموطنان عزیز میباشد.

    این آموزشگاه فعلا در بخش های تدریس اساسات مضامین ساینسی و رهنمای کانکور فعالیت دارد.

    ما متعهد هستم تا با بهره گیری از بهترین مواد درسی؛ مضامین ساینسی را به بهترین روش تدریس کنیم، هدف ما انجام رسالت ما در قبال وطنی است که در دامانش پرورش یافته ایم؛ پس در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

    انصار؛ جمعی که هدفمندانه میکوشند.